HomeTrainingInterimAdviesNieuwsContact
 
 


Grootens HRM verstaat onder Performance Management: meer uit uw medewerkers en uw processen halen. Wanneer u wenst dat uw medewerkers prestaties leveren zal dit afhangen van 3 factoren.

1. Medewerkers moeten het kunnen
2. Medewerkers moeten hiervoor gemotiveerd zijn
3. Medewerkers moeten de gelegenheid krijgen dit gedrag te laten zien.

Dit lijkt heel eenvoudig… Mits uw lijnmanagers hun bijdrage in het aansturen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers daadwerkelijk invullen.

In de praktijk blijkt dat medewerkers de capaciteit, motivatie, bevoegdheid en de informatie missen om hun functie en hun functioneren altijd volledig af te stemmen op de strategie en doelstellingen van uw organisatie. Daarnaast is het een utopie om te veronderstellen dat medewerkers altijd volledig gemotiveerd zijn (of zichzelf kunnen motiveren) om hun taken uit te voeren op een wijze die bijdraagt aan de realisatie van doelstellingen van de organisatie of om te veronderstellen dat medewerkers gemotiveerd zelfsturend zijn in al hun taken.

Met andere woorden: "medewerkers hebben recht op een baas!".

Grootens HRM begeleidt uw organisatie en traint uw leidinggevenden in:

Het formuleren en uitspreken van concrete verwachtingen in de vorm
van motiverende doelstellingen op output en gedragsgebied
Het daadwerkelijk nauwgezet en gestructureerd volgen van
medewerkers in de uitoefening van hun functie gericht op het
realiseren van deze doelstellingen
Het gestructureerd terugkoppelen van de wijze waarop deze
doelstellingen worden ingevuld door een medewerker
Het –samen met de medewerker- analyseren van de redenen
waarom doelstellingen niet worden ingevuld (competentie-
motivatie-gelegenheid)
Het –samen met de medewerker- oplossen van knelpunten in het
realiseren van doelstellingen
Het vertalen van deze oplossingen naar nieuwe doelstellingen voor
de medewerker, waarmee de cirkel rond is.


Grootens HRM ondersteunt bij het vertalen van uw organisatiestrategie naar concrete doelstellingen voor uw medewerkers op het gebied van output en gedrag. Daarnaast analyseert Grootens HRM wat er nodig is binnen uw organisatie om performancegerichte samenwerking tussen medewerkers en lijnmanagers voor elkaar te krijgen. 
voor meer informatie lees dit artikel uit:
Het Ondernemers Belang
Klik hier